Χίρων

Χίρων
Χῑρων (-ων, -ωνος, -ωνι, -ωνα: Χείρ- codd., corr. Schr.: sed v. West ad Theog., 1001) a centaur (v. φήρ), son of Kronos and Philyra (cf. P. 2.44ff.), married to Chariklo; teacher of Jason, Achilles, Asklepios, dwelling in a cave on Mt. Pelion in Thessaly.
1

ἤθελον Χίρωνά κε Φιλλυρίδαν ζώειν τὸν ἀποιχόμενον, Οὐρανίδα γόνον εὐρυμέδοντα Κρόνου P. 3.1

εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναἰ ἔτι Χίρων P. 3.63

φαμὶ διδασκαλίαν Χίρωνος οἴσειν” (Jason speaks) P. 4.102 Κρονίδᾳ δὲ τράφεν Χίρωνι δῶκαν (sc. Ἰάσονα) P. 4.115

αὐτίκα δ' ἐκ μεγάρων Χίρωνα προσήνεπε φωνᾷ P. 9.29

βαθυμῆτα Χίρων τράφε λιθίνῳ Ἰάσον' ἔνδον τέγει, καὶ ἔπειτεν Ἀσκλαπιόν N. 3.53

φύτευέ οἱ θάνατον ἐκ λόχου Πελίαο παῖς (i. e. Πηλεῖ),

ἄλαλκε δὲ Χίρων N. 4.60

ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ ἀγγελίαιI. 8.41 ταὶ δὲ Χίρωνος ἐντολαί fr. 177c.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Χίρων — masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Χίρωνα — Χίρων masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Χίρωνι — Χίρων masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Χίρωνος — Χίρων masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”